Hvordan bliver du optaget i en Druideloge

For at blive optaget i en Druideloge kræves, at du har en pletfri fortid, er fyldt 25 år, At du betragter fortrolighed i fællesskabet som en naturlig ting og at du ønsker, at mødes med ligesindede under trygge forhold.

Når du har besluttet dig for at træde ind i vor Orden vil du få besøg af repræsentanter fra logen, hos dig og din ægtefælle/samlever.

Formålet med besøget er, at du og din ægtefælle/samlever vil blive godt informeret om logelivet i alle dets aspekter.
Derved får logens brødre samtidig vished for, at du og din ægtefælle/samlever har fået den optimale orientering og en bred forståelse, for det at være bror i en Druidelogen og vores Orden.

Din optagelse skal godkendes på et logemøde i alle landets Druide loger.
Brødrene bliver spurgt om de har noget at indvende mod din optagelse i Druideordenen.

Når betingelserne er opfyldt for dig, vil du få overdraget en indbydelse med data, om din optagelse, eks. dato og tidspunkt for optagelsen.

På optagelsesdagen vil du blive afhentet i hjemmet af én logebror, på et nærmere angivet tidspunkt.
Den samme bror vil sørge for din hjemtransport, således at du er hjemme senest midnat.

bubblemedia