Hvad er dine udgifter til din loge

Kontingent er individuelt fra loge til loge, men typisk er kontingentet i størrelsesordenen kr. 2.400 til kr. 3.000 årligt

  • Kontingentet kan betales kvartalsvis, månedsvis eller én gang årligt
  • Optagelsen i logen koster kr. 500
  • Portrætfoto af dig (din andel) kr. 300
  • Ophøjelser til 2. grad koster kr. 500. ophøjelse til 3. grad koster kr. 500
  • Når du skal i storloge grader skal der også betales et gebyr
  • En mødeaften koster for brodermåltidet ca. kr. 100, hertil et beløb til drikkevarer
bubblemedia