Pressemeddelelse

Donation til Horsens Krisecenter for mænd

design/stjerne.png

Logen Camelot, Islandsvej 5, 7100 Vejle har den 11. november 2022 doneret 10.000 kroner til hjælp til ’Horsens Krisecenter for mænd’, Rædersgade 7B, 8700 Horsens. Horsens Krisecenter for mænd er oprettet efter initiativ af diakon Svend Åge Jensby i april 1987.

Horsens Krisecenter for mænd

Horsens Krisecenter for mænd

Målgruppen er mænd, eventuelt med deres børn, som er kommet i krise på grund af for eksempel psykisk/fysisk vold, skilsmisse, tvangsgifte unge mænd, problemer med samvær med børn. 

Donationen på 10.000 kroner er øremærket til akut hjælp i krisecentret. 

bubble