Støtte til Julemærkehjemmene

Donation ved Den Danske Druideordens 100 års jubilæum

design/stjerne.png

Den 27. august 2021 kunne Den Danske Druideorden fejre sit 100 års jubilæum i København. Den Humanitære Fond i Den Danske Druideorden uddelte ved denne lejlighed en donation på kr. 100.000,- til Julemærkehjemmene i Danmark.

Fondens formand Rigs Old Ærk Ib Fønsskov Mathisen begrundede donationen:

Starten på Julehjemmenes virke var postmester Einar Holbøll, København der i 1904 ”opfandt” verdens første julemærke. Prisen var 2 øre.

I starten af 1900-tallet var tuberkulosen den mest frygtede sygdom, og når lungesygdommen ramte børn, virkede den ekstra uretfærdig og grusom.

Med al den post, der blev sendt ved juletid, kunne man ved en ekstra frivillig porto på jule- og nytårshilsner samle penge ind til støtte for syge børn. Julemærket har i over 100 år været grundlaget for oprettelsen og driften af Julemærkehjem i Danmark, men med den vigende postmængde er indtægtsgrundlaget minimeret kraftigt, hvorfor støtte til hjemmenes drift er særdeles aktuel.

De første 6 års indsamlinger blev brugt til opførelsen af Julemærkesanatoriet ved Kolding, der blev indviet i 1911.
Sanatoriet blev samme år overdraget til Nationalforeningen til Tuberkulosens bekæmpelse, idet man fandt det uhensigtsmæssigt, at to organisationer arbejdede med samme formål. Julemærkekomiteen – som i dag hedder Jule-

mærkefonden – besluttede nu, at de indsamlede midler skulle gå til oprettelse og drift af rekonvalescens for børn.

I dag er der 5 Julemærkehjem i Danmark, der hvert år hjælper ca. 1000 børn med at få smilet tilbage. Det er børn i alderen 7-14 år, der gratis kan få et ophold bevilget på et hjem, hvor mobning, ensomhed og mistrivsel bekæmpes. På Einar Holbølls tid var tuberkulosen tidens svøbe. I dag er det psykiske og sociale problemer, der overvejende er årsag til at børn skranter. Og der er – desværre – stadig brug for julemærker og hjemmene til at lette tilværelsen for de børn, som har det svært.

Dette er motivationen for donationen af vore midler til Julemærkehjemmene i Danmark ved vort 100 årige jubilæum.

Donation ved Den Danske Druideordens 100 års jubilæum

Rigs Old Ærk Ib Fønsskov Mathisen afsluttede med at overrække en check på kr. 100.000,- til Direktøren for Julemærkefonden Søren Ravn Jensen.

Søren Ravn Jensen takkede på vegne af Julemærkefonden for den fine donation, der er hårdt brug for donationer, idet julemærkefoden ikke modtager offentlig støtte, men udelukkende skaffer midler via donationer.

Donation ved Den Danske Druideordens 100 års jubilæum
bubble