Installation af embedsmænd

Erfaren bror overtager roret i Storlogen Jutlandia

design/stjerne.png

Mandag den 24. april 2023 blev de nye embedsmænd i Storlogen Jutlandia på værdig vis installeret for perioden 2023-2026. Der var rigtig mange brødre samlet i Brabrand denne nat, til at højtideliggøre denne begivenheden. De nye embedsmænd kan nu starte deres arbejde efter de "gamle".

Tidligere Stor Ædel Ærk Preben Fynbo træder ud efter seks år på denne post, og overlader dermed roret til ny Stor Ædel Ærk Ib Fønsskov Mathiesen.

SV Ejgil Johansen, SM Preben Pallisby, SSKM Michael Winkler<br>SSKR Fritz Wisén, SOÆ Kurt Bruhn, SÆÆ Ib Fønsskov Mathiesen, SUÆ Jens Eriksen

SV Ejgil Johansen, SM Preben Pallisby, SSKM Michael Winkler
SSKR Fritz Wisén, SOÆ Kurt Bruhn, SÆÆ Ib Fønsskov Mathiesen, SUÆ Jens Eriksen

Ib Fønsskov Mathiesen har tidligere bestredet mange forskellige embedsposter i både Grundloger, Storlogen Jutlandia og Ordensledelsen. Bror Ib er tilmed hædret med den højeste udmærkelse i vor Orden, hæderstegnet.

Den nye embedsstab består af følgende:

  • Stor Ædel Ærk Ib Fønsskov Mathiesen
  • Stor Under Ærk Jens Eriksen
  • Stor Skriver Fritz Wisén
  • Stor Skatmester Michael Winkler
  • Stor Marskal Preben Pallisby
  • Stor Vagt Ejgil Johansen
  • Stor Old Ærk Kurt Bruhn
bubble