Højtidsloge

Hædring af Knud Vogelius efter 40 år som bror i Den Danske Orden

design/stjerne.png

Den 13. november 2023 havde Ædel Ærk Kim Petersen indkaldt til Højtidsloge hvor 9 gæstende og 27 egne Brødre havde indfundet sig, for at hædre Old Ærk Knud Vogelius med Ordenens 40-års Veterantegn.

Referat fra optagelsen af bror Knud i Logen Aros den 21. november 1983 blev oplæst.
Stor Ædel Ærk Ib Fønsskov Mathiesen oplæste bror Knuds ”loge CV” og fæstnede herefter 40-årstegnet på bror Knuds kjolebryst. Stor Ædel Ærk Ib Fønsskov Mathiesen holdt på vegne af Ordensledelsen og Storlogen Jutlandia tale til bror Knud.

RSÆÆ Jens Aage Jensen, ÆÆ Kim H. G. Petersen, OÆ Knud Vogelius og SÆÆ Ib Fønsskov Mathiesen

RSÆÆ Jens Aage Jensen, ÆÆ Kim H. G. Petersen, OÆ Knud Vogelius og SÆÆ Ib Fønsskov Mathiesen

Ædel Ærk Hans Ejgil Nielsen, Logen Vitus, holdte tale til bror Knud, hvorefter Ædel Ærk Per Drews, Logen Mona, holdt tale og ønskede bror Knud tillykke og sluttelig lagde vore 7 symbolske røde roser på vort broderskabs alter.

Bror Knud takkede Rigsstorlogen, Storlogen Jutlandia og de fremmødte loger for de fine taler og afsluttede med at berette om sine oplevelser på Island.

bubble