En magisk aften

Logen Sirius' 40 års jubilæum og tildeling af Fortjensttegn

design/stjerne.png

Det var en aften, som brødrene i logen Sirius sent ville glemme. Den 5. december 2023 blev logen markeret med et særligt jubilæum - 40 års medlemskab i Den Danske Druideorden FGDO. Det var en aften fyldt med højtidelighed og stolthed, hvor 51 brødre var mødt op for at fejre denne store begivenhed. Lysene blev tændt, et for hvert år logen havde eksisteret, og det skabte en magisk stemning i Lunden. Der var gæstende brødre til stede fra logerne Chemnitz-Bellmann, Jotar, Vitus, Camelot og Merlin og naturligvis logens egne brødre.

Bagerst: UÆ HH Jakob Christensen, ÆÆ HH Dennis Kjærbye, YV Lars Højager Hansen, MAR Henrik Gjesing Antvor, MUS Peter Helms, IV Brian Mogensen, ÆÆ VH Arne Bjerregaard og UÆ VH Erik Wiuff<br>Forrest: SKR Casper A. H. Fausing, Tjg. OÆ Leif Kjærskov Pedersen, ÆÆ Kevin Refvik, UÆ Jacob Lausten von Wildenradt og SKM Waldemar-Jacub Sawicki

Bagerst: UÆ HH Jakob Christensen, ÆÆ HH Dennis Kjærbye, YV Lars Højager Hansen, MAR Henrik Gjesing Antvor, MUS Peter Helms, IV Brian Mogensen, ÆÆ VH Arne Bjerregaard og UÆ VH Erik Wiuff
Forrest: SKR Casper A. H. Fausing, Tjg. OÆ Leif Kjærskov Pedersen, ÆÆ Kevin Refvik, UÆ Jacob Lausten von Wildenradt og SKM Waldemar-Jacub Sawicki

Men der var også en anden overraskelse i vente denne nat. Ordensledelsen skulle på vegne af brødrene i Logen Sirius uddele et Fortjensttegn til en bror der om nogen har fortjent denne. Old Ærk bror Hans Jørgen Bertelsen var uvidende om, at det var ham, der skulle hædres. Hans positive og venlige fremtoning havde gjort ham særdeles agtet og værdsat blandt brødrene i Ordenen og ikke mindst i logen Sirius.

Bror Marskal førte OÆ bror Hans Jørgen frem til øst for alteret, hvor Ordensledelsen på højtidelig vis kunne udføre tildelingen af Fortjensttegnet. Det var en velfortjent hædring, og bror Hans Jørgen var tydeligt rørt og taknemmelig. Han var blevet optaget i logen Sirius i 1984 og havde siden haft flere embedsposter. Han var en flittig deltager i møder og logens øvrige arrangementer, og hans positive bidrag til broderskabet var uvurderligt.

ÆÆ Kevin Refvik, OÆ Hans Jørgen Bertelsen og RSÆÆ Jens Aage Jensen

ÆÆ Kevin Refvik, OÆ Hans Jørgen Bertelsen og RSÆÆ Jens Aage Jensen

Efter tildelingen af fortjenstmedaljen blev der holdt taler og overrakt gaver fra grundlogerne, Storlogen Jutlandia og Ordensledelsen. Det var en aften, der vil blive husket i Logen Sirius' historiebøger, og brødrene gik hjem med et ønske om et fortsat godt og positivt broderskab.

bubble