Installation i Logen Sirius

Yngste Ædel Ærk i Den Danske Druideordens historie

design/stjerne.png

Tirsdag den 11. april 2023 fik Logen Sirius ny ledelse, hvor yngre kræfter får lov til at sætte retningen for logens arbejde. Kevin Refvik er blevet installeret som den nye Ædel Ærk i Logen Sirius, Horsens under Den Danske Druideorden, hvor han afløser Leif Kjærskov Pedersen, som har været Ædel Ærk de sidste seks år. Kevin har været en del af logens ledelse siden 2017 og har nu påtaget sig rollen som leder af logen i de næste to år. Kevin er 35 år gammel og er dermed den yngste Ædel Ærk i Danmarks historie. 

Ædel Ærk er en vigtig position i Logen Sirius, og det er en opgave som Kevin går til med den største ydmyghed og respekt. Ædel Ærk har samme betydning som formand i en normal forening og vil være ansvarlig for at lede logen og dens medlemmer, som benævnes brødre, i den rigtige retning.

IV Brian Mogensen, SKM Waldemar-Jacub Sawicki, MA Henrik Gjesing Antvor, YV Lars Højager Hansen, MU Peter Helms<br>Tjg. OÆ Leif Kjærskov Pedersen, ÆÆ Kevin Refvik, UÆ Jacob Lausten von Wildenradt, SKR Casper Fausing

IV Brian Mogensen, SKM Waldemar-Jacub Sawicki, MA Henrik Gjesing Antvor, YV Lars Højager Hansen, MU Peter Helms
Tjg. OÆ Leif Kjærskov Pedersen, ÆÆ Kevin Refvik, UÆ Jacob Lausten von Wildenradt, SKR Casper Fausing

Logen Sirius har været igennem en turbulent tid på grund af corona-epidemien, hvor man har været ramt af nedlukningen ligesom alle andre foreninger, til trods for dette, er man fortsat i god gænge. Det viser sig blandt andet ved, at logen har optaget fire nye medlemmer det seneste halve år. Den nye embedsstab var allerede kort tid efter installationen på arbejde, hvor de optog to nye medlemmer i Logen Sirius og Den Danske Druideorden. 

"Vi vil arbejde hårdt for at sikre, at logen forbliver et åbent og inkluderende sted for alle vores brødre, samtidig med at vores arbejde bidrager til samfundet omkring os. Logen vil fortsat fokusere på at udvikle logearbejdet og skabe en positiv oplevelse for alle brødre. Som dedikeret medlem af logen, er jeg ivrig efter at påtage mig denne nye udfordring." udtaler Kevin. 

Den nye embedsstab består af følgende: 

  • Ædel Ærk Kevin Refvik
  • Under Ærk Jacob Lausten von Wildenradt
  • Skriver Casper Fausing
  • Skatmester Waldemar-Jacub Sawicki
  • Marskal Henrik Gjesing Antvor
  • Indervagt Brian Mogensen 
  • Ydervagt Lars Højager Hansen
  • Musikleder Peter Helms
  • Tjg. Old Ærk Leif Kjærskov Pedersen 

Embedsstaben har store ambitioner for den kommende periode og glæder sig til det fremtidige arbejde. Skiftet blev fejret ved et højtideligt møde, hvor der udover logens egne brødre også deltog gæster fra landets andre loger.

bubble