Logen Blicher

Logen Blicher

Herning

  • Logenummer: 13
  • Grundlagt: 1982
Logen Blicher, Den Danske Druideorden

Mødedag:

Hver anden tirsdag

Adresse:

Haraldsgade 35
7430 Herning

Embedsmænd 2024-2026

ÆÆ:
Aksel Killerrich
UÆ:
Per Ibsgaard
SKR:
Ole Kragh
SKM:
Christian Meinhardt
MA:
Ole Eske Knudsen
IV:
Kristian Frølund
YV:
Claus Skov Olesen
Tjg. OÆ:
Bent Kristiansen

Om Logen Blicher

Det var næsten på 200 års dagen for St. St. Blichers fødsel, at logen Blicher blev stiftet den 9. oktober 1982.

Den Danske Rigsstorloge indstiftede de første lokaler, som midlertidigt var på Hotel Medi.

Efter selve indstiftelsen overtog Storlogen Jutlandia embedspladserne og installerede Logen Blichers første embedsstab, som blev følgende: Ædel Ærk Søren Madsen, Under Ærk Jens Aksel Hansen, Skriver Gerner Hjøllund, Skatmester Peter Jakobsen, Indervagt Knud Toustrup og Ydervagt Niels Søndergård. Som Tjg. Old Ærk blev Old Ærk Jens Arne Hartvigsen fra Logen Jotar indsat.

Den første optagelse af nye brødre blev foretaget den 18. Januar 1983. Det blev efterhånden for besværligt at holde møde på hotellet, da lunden skulle stilles op og pakkes sammen ved hvert møde.

Derfor gik jagten efter bedre lokaler i gang, vi fandt disse lejede lokaler på Kildevej 25, Ikast hvor der tidligere havde været trikotage fabrik.
Lokalerne på Kildevej 25, Ikast blev brugt frem til Maj 1998, hvor det blev besluttet at flytte til Rømersvej 6B, Ikast hvor vi kunne leje os ind.

Efter at brødrene blev færdig med Deres store arbejde frem til den 8. September 1998, kunne Rigsstorlogen med Rigs Stor Ædel Ærk Egon Østergård indvie vores nye lokaler sammen med mange gæster.
Vi er inde i en meget stabil periode som skyldes, at vores møder har et godt indhold og de holdes i Enhed, Fred og Harmoni.

Vi opbygger et godt sammenhold og venskab mellem brødrene, hvor samvær og menneskets udvikling bliver præget af etik og høj moral.

Den 1. december 2015 flyttede Logen Blicher til Herning, på ny adresse Haraldsgade 35, 7400 Herning. Her deler vi logebygning med Logen Venskab.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Logen Blicher, Den Danske Druideorden
bubble