Logen Gral

Logen Gral

Søborg

  • Logenummer: 1
  • Grundlagt: 1921
Logen Gral, Den Danske Druideorden

Mødedag:

Onsdag i ulige uger

Adresse:

Gladsaxevej 111
2860 Søborg

Telefon:

Embedsmænd 2019-2021

ÆÆ:
Mogens Nyquist-Hansen
UÆ:
Jesper K Amossen
SKR:
Bent Jansen
SKM:
Jens Vestenbæk
MA:
Peter Hansen
IV:
Lasse Lørup
YV:
-
MU:
-
Tjg. OÆ:
Peder Fløjborg

Om Logen Gral

Lidt historie om logen GRAL
Loge bygningen ligger Gladsaxevej 111, 2860 Søborg

Den danske dagspresse indeholdt i slutningen af januar 1919 en annonce fra Druide orden i Sveriges, hvorved der søgtes ” Herrer til indføring i et humanitært samfund, og ideelt Ordensamfund i Danmark”.

Blandt reflektanterne var forfattere og billedhuggeren Sophus J. Nervil.

I marts 1919 blev Sophus J. Nervil optaget i logen Ad Astra i Malmø og indviet samme aften i Vate – Barde og Druide graderne. Efter optagelsen blev han som stifter sendt tilbage til København, med den opgave at interessere yderligere 7 danske mænd for tanken. Denne opgave viste sig at være sværere end først antaget, da de 7 først blev samlet i 1921.

Det første primitive logemøde blev indvarslet og afholdt 21.september 1921 i Grand Cafes lokaler på Kongens Nytorv, og herved så Logen GRAL dagens lys.

Af hensyn til Grand Cafes øvrige gæster, blev det hurtigt nødvendigt at søge andre lokaler, det blev således i Mikkelbryggers Gade 1, og den 24. september 1922 blev lokalerne indviet af H.Ä.S.Ä. Br. Dr. Lindberg med stor deltagelse af svenske brødre.

Logerne Artus og Parcifal var kommet til, og lokalerne i Mikkelbryggersgade var blevet for små det er i 1928. Man søgte derfor nyt Domicil som blev Stor Kongensgade 62, og her blev det første møde afholdt d. 29. oktober samme år.

Nu begyndte der en lykkelig fremgang for logen GRAL samt for hele den danske Druideorden.

Den 11.september 1933 indviede man egne lokaler i Strandgade 8 på Christianshavn, som blev indviet med deltagelse af et stort antal svenske brødre.

Da krigen brød ud, oprandt der svære tider, og loge arbejdet blev sat ud af spil, man var således nødt til at sende logernes værdigenstande til opbevaring. Man mødtes nu til små frokostsamlinger i hjemmene, med håb om, at den dag ikke var fjern, hvor man igen kunne samles i et fællesskab, vor orden til ære og os alle til gavn.

2018 HAa

Logen Gral, Den Danske Druideorden
bubble