Logen Jotar

Logen Jotar

Lystrup

  • Logenummer: 8
  • Grundlagt: 1963
Logen Jotar, Den Danske Druideorden

Adresse:

Elsted Skolevej 4
8520 Lystrup

E-mail:

Embedsmænd

ÆÆ:
Kim H. G. Pedersen
UÆ:
Peter Elmkvist Snabe
SKR:
Gorm Folke Andersen
SKM:
Olav Erling Auken
M:
Kim Topholm Sørensen
IV:
Poul Erik Godsk
YV:
Finn A. Allermann
ML:
Daniel Sjuve Thomsen
Tjg.O.Æ:
Erik Emil Simonsen

Om Logen Jotar

Den 24. august 1963 dagen hvor logen Jotar blev indstiftet under FGDO. Rigs Storlogen var mødt op for, at indvie den nye Lund i Århus, der var 71 egne, tyske og svenske brødre tilstede.

En annoncekampagne i Århus i januar måned 1962 førte til, at den daværende RSÆÆ, Knud Tranekjær kunne samle nogle jyske mænd til et informationsmøde i Århus.

Resultatet heraf blev 3 ansøgninger om optagelse i ordenen, og logen »Othar« i København fik til opgave, at stå, som moderloge for den kommende jyske Druideloge. Med optagelse af disse 3 brødre er den første kim lagt til en Druideloge i Jylland.

Året 1963 fik en fejende start. Ja siden ordenens indførsel i Danmark, har der næppe været tilsvarende loge sammenkomst, for her oplevedes både indførelse af 5 brødre til 2. grad, og 7 nye brødre til optagelse. Det usædvanlige lå i de pågældende adresser. Haderslev, Vejle, Hedensted, Skæring, Ryomgård, Grenå, Valby og Virum. Altså en ekspansion ud mod det store land.

På et møde i foråret 1963, blev det slået fast, at der efter mange drøftelser, nu skulle findes et sted for placering af den første jyske loge. Stedet blev Århus.

Den 8. april 1963 blev der afholdt et møde i loge bygningen i Christiansgade 26, og der blev med Rigsstorlogens accept givet tilladelse til indgåelse af lejemål indtil endelig indstiftelse kunne finde sted og de blev som nævnt d. 24. august 1963.

Den første embedsmandsliste tog sig således ud:

Ædel Ærk: Chr Fager Pedersen
Under Ærk: Sigvald Jensen
Skriver: Lorenz Sørensen
Skatmester: Arne Fjordvang Nielsen
Fører: Jørgen Kjær Andersen
Indervagt: Evald T. Svendstrup
Ydervagt: Viggo Hansen
Tjg. Old Ærk: Marinus Larsen

Logen Jotar, Den Danske Druideorden
bubble