Logen Merlin

Logen Merlin

Odense SV

  • Logenummer: 15
  • Grundlagt: 1990
Logen Merlin, Den Danske Druideorden

Mødedag:

Torsdag i ulige uger

Adresse:

Dalumvej 96
5250 Odense SV

E-mail:

Embedsmænd 2023-2025

ÆÆ:
Morten Raft
UÆ:
Bjarne Lambæk
SKR:
Henrik Herløv
SKM:
Peder Frederiksen
MA:
Karsten Ottosen
IV:
Peter Klæmmensen
YV:
Arne Brandt
MU:
Brian Brandt
Tjg. OÆ:
Bo Nørgaard Pedersen

Om Logen Merlin

Logen Merlin blev stiftet den 22. november 1990 i Horsens med Logen Sirius som moderloge.

Initiativtagerne var 16 brødre i logen Concordia, og det var stolte og trætte brødre, der drog hjem til Odense efter stiftelsen og installation af embedsmændene i den nye loge.

Logemøderne blev herefter afholdt i Horsens, indtil de nye logelokaler blev indviet i Odense den 12. september 1991.

Ejendommen Ørbækvej 270, 5220 Odense SØ blev købt af 12 brødre og udlejet til logen. Forinden indvielsen var der foregået et kæmpe istandsættelsesarbejde, hvor ikke mindst damerne hjalp til.

Den 1. oktober 1994 blev ejendommen overdraget til en selvejende enhed, nemlig Fonden Merlins Venner, der blev stiftet af 11 af de oprindelige brødre, der havde været med til at stifte logen Merlin.

Efter indvielsen den 12. september 1991 voksede logen Merlin – nye brødre kom til og dermed også nye tiltag.

I løbet af 1992 etableredes Mandagsholdet, som inviterede alle brødrene til en kop kaffe i de nyindrettede og renoverede lokaler til en hyggestund midt på (man-) dagen. Senere udviklede det sig spisning af egen medbragte madpakke til servering af hjemmelavet mad.

Den 18. november 1995 afholdtes logen Merlins 5 års stiftelsesfest i Restaurant Skoven i Odense med efterfølgende levende musik og dans. Pris kr. 398,00 pr. person.

Årene gik godt med optagelse af nye brødre, afholdelse af sommerfester og julekomsammen med vores damer, teater- og fisketure, udflugter til vores venskabsloge i Sandefjord, Logen Abaris, og rammerne på Ørbækvej var ved at blive for trange.

Det blev derfor besluttet at sælge ejendommen og flytte til nye og større lokaler på Dalumvej 96, 5250 Odense SV. Forinden havde ejendomsudvalget set på mange forskellige ejendomme; men det endte med Dalumvej.

Det var et stort puslespil at få ender til at nå sammen, dels salget af Ørbækvej 270 dels forhandlingerne med ejeren af Dalumvej 96 og ikke mindst dennes lejer, et begravelsesfirma, af ejendommen.

Alt lykkedes til sidst, og Dalumvej 96 blev købt af Fonden Merlins Venner med overtagelsesdag den 1. juli 2005 og Ørbækvej 270 solgt med overtagelsesdag den 1. november 2005.

Stort set samtlige brødre blev involveret i indretningen af den nye ejendom med helt ny lund i kælderen, hvor enkelte brødrene i sin tid var blevet optaget i logen Concordia, da denne loge en overgang lejede sig ind der. Endvidere etableredes der en ny lejlighed på ejendommens 1. sal.

De nye ordenslokaler blev indviet den 17. december 2005 under tilstedeværelse af 37 gæstende brødre og 27 egne brødre.

De mange tilstedeværende beundrede ikke mindst stjernehimmelen, der udtrykker himmelen over Odense den 22. november 1990, den dag logen Merlin blev stiftet.

Det lykkedes at komme i den lokale avis i form af en artikel om Ordenen, Logen Merlin og de nye lokaler med billede af br. Johannes Brandt-Jensen som RSÆÆ, br. Jørgen Strunk som formand for fonden og br. Jan Moosmand som logen ÆÆ.

Endvidere kom der en artikel om ”Druiden hedder Jørgensen” omhandlende druidebror René Jørgensen, så logen blev ganske godt eksponeret.

Da IGLD fyldte 100 år deltog br. Arne Petersen, br. Jan Snejbjerg og br. Jan Moosmand i festlighederne i München.

I de sidste 1½ - 2 år har vi desværre haft en betragtelig medlemsnedgang, dels p.g.a. dødsfald, dels har vi afgivet brødre til anden loge, ligesom vi har udstedt afgangsbreve. Antallet af brødre i LOGEN MERLIN er p.t. nede på 34.

Vi har været ramt af skade på bygningen, hvilket i høj grad har krævet brødrenes ressourcer, således der ikke har været det store overskud til pleje hvervningen af nye brødre. Til gengæld har vi i indeværende efterår haft en optagelse. Vi kunne have haft 2, men den ene måtte udsættes på grund af pludselig opstået sygdom. Vi har ligeledes haft indføring i 2. grad, ligesom vi i nær fremtid forventer en ophøjelse i 3. grad. Der er i indeværende sæson iværksat en hvervekampagne, som vi forventer os meget af.

Logen Merlin, Den Danske Druideorden
bubble