Hvordan bliver du optaget i en Druideloge

For at blive optaget i en Druideloge kræves, at du har en pletfri fortid, er fyldt 25 år, at du betragter fortrolighed i fællesskabet som en naturlig del, og at du ønsker at mødes med ligesindede under trygge forhold.

Når du har besluttet dig for at træde ind i vores Orden, vil du få besøg af repræsentanter fra den loge, du søger optagelse i. Besøget foregår hos dig og din ægtefælle/samlever.

Formålet med besøget er, at du og din ægtefælle/samlever vil blive grundigt informeret om logelivet i alle dets aspekter.
Derved får logens brødre samtidig vished for, at du og din ægtefælle/samlever har fået den optimale orientering og en bred forståelse for det at være bror i en Druideloge og vores Orden.

Din optagelse skal godkendes på et logemøde i alle landets Druideloger.
Brødrene i Druidelogerne bliver spurgt, om de har noget at indvende mod din optagelse i Druideordenen.

Når betingelserne er opfyldt for dig, vil du få overdraget en indbydelse med data for din optagelse, dataene er bl.a. dato og tidspunkt for optagelsen.

På optagelsesdagen vil du på et nærmere angivet tidspunkt blive afhentet i hjemmet af en logebror.
Den samme bror vil sørge for din hjemtransport, således at du er hjemme senest midnat.

Broderskaren i en Druideloge er generel en afspejling af samfundet. Mange forskellige erhverv er repræsenteret, så der er stor mulighed for netværk.

Måske antager du, at medlemmer i en Druideloge har en høj alder. Vi forsøger på bedste vis at have aldersgrupperne jævnt fordelt og kan da tilføje, at alderen i flere loger er lige fra 30 år til 80 år.

bubble