Hvad er dine udgifter til din loge

Kontingent er individuelt fra loge til loge.
Du kan med fordel gå til websiden for den loge, du påtænker at søge optagelse i, for at se kontingentet.

På websiden er der tydeligt vist, hvad dine udgifter vil være som bror i den lokale Druideloge.
Når der er forskel i kontingent for lokale druideloger hænger det bl.a. sammen med Druidelogens aktuelle og generelle omkostninger til drift mm.

  • Kontingentet betales kvartalsvis eller én gang årligt.
  • Optagelsen i logen og Druideordenen koster kr. (se lokal loges webside)
  • Ophøjelse til 2. grad og 3. grad er også belagt med et mindre gebyr.
  • Når du skal i storlogegrader, skal der også betales gebyr.
  • En mødeaften med Brodermåltidet koster kr. 110 til kr. 150, hertil et beløb til drikkevarer.

Druideordenen ønsker aktivt at tage del i samfundets særligt udsatte, derfor har vi i Druidelogerne en indsamling ved logemødets afslutning.
Det er frivilligt at deltage i denne indsamling, typisk bidrager brødrene dog med et beløb på kr. 10 eller kr. 20.
Det indsamlede beløb uddeles årligt i den kommune, druidelogen er hjemhørende i. Ved særlige indsamlinger kan bidragene gå til landsindsamlinger.

Den Danske Druideorden har oprettet en Fond kaldet

Den Danske Druideordens Humanitære Fond

En lille del af det kontingent, du indbetaler, går til Den Humanitære Fond, som på sigt skal deltage økonomisk med bidrag til eks. forskning, humanitære opgaver, Julemærkehjemment osv.
Fonden har i dag en betydelig økonomisk størrelse.

bubble