Formål

Ordenens formål er at højne brødrenes etiske og moralske indstilling. Denne opgave søger ordenen at opfylde ved at foreholde brødrene den druidiske lære, hvis almengyldige leveregler skal tjene til at øge forståelse af broderkærlighed. Denne skal fortrinsvis give sig udtryk i brødrenes indbyrdes omgang og omsorg.

Virkeliggørelsen af ordenens grundsætninger skal også tjene formål uden for ordenens rammer. Det er en af ordenens grundsætninger at fremelske et harmonisk forhold mellem brødre uanset disses religiøse eller politiske anskuelse. Emner af politisk karakter kan ikke gøres til genstand for diskussion på noget logemøde.

bubble