Formål

I vor Ordenslovs første paragraf fremgår følgende:

Ordenens formål er at stræbe for fred og harmoni mellem menneskene og at fremme en broderskabsånd baseret på gensidig tillid mellem dens medlemmer, som benævnes brødre.

Ordenen søger at opfylde sit formål ved at foreholde brødrene den druidiske etik og lære, hvis almengyldige leveregler skal medvirke til at øge forståelsen mellem brødrene.

Ordenen er politisk og religiøs neutral. Det er en af Ordenens grundsætninger at tjene 
humanitære og kulturelle formål også uden for Ordenen. Emner af religiøs og politisk karakter bør ikke diskuteres på møderne.

bubble