Gradssystem

Den Danske Druideorden er organiseret i syv grader, hvoraf:

  • de første tre er Grundlogernes grader
  • de tre næste er Storlogernes grader
  • den sidste grad er Rigs Old Ærk graden

Når en bror har opnået Ordenens tredie grad, får han på normal demokratisk vis indflydelse på alle forhold, som vedrører hans egen loge.

Når han har opnået den sjette grad, får han derudover indflydelse på alle forhold, som vedrører Den Danske Druideorden som helhed.

Den syvende grad er en hædersgrad, som tildeles brødre, der har ydet en særlig indsats for Ordenen.

bubble