Organisation

Den Danske Druideorden er organiseret i:

  • Grundloger
  • Storloger
  • Den Danske Rigsstorloge

Alle brødre er tilknyttet en lokal grundloge, hvor man mødes ca. hver 14. dag i vinterhalvåret.

Alle grundloger er underlagt en Storloge. Der findes to Storloger i Danmark. Storlogen Jutlandia dækker det geografiske område Jylland og Fyn, mens Storlogen Selandia dækker Sjælland.

Alle Storloger er underlagt Rigsstorlogen. Den Danske Rigsstorloge udgør Ordensledelsen og benævnes ofte som sådan.

Ordenen er tilsluttet

  • Den Forenede Gamle Druideorden (F.G.D.O.)
  • International Grand Lodge of Druidism (I.G.L.D.) 
  • European Grand Lodge of Druidism (E.G.L.D.) 

 

bubble